Polska
2018

6 - 8 czerwca, 10:00 - 17:00
PTAK WARSAW EXPO

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. 7 czerwca 2017

 

Współpraca Chin i UE ma wiele wymiarów i ogromne znaczenie w zakresie nie tylko politycznym i ekonomicznym, ale również technologicznym, edukacyjnym, czy kulturowym. Zintegrowany europejski rynek i coraz większa otwartość na świat Państwa Środka to ogromny potencjał dla przedsiębiorców oraz nowe możliwości współpracy.

 

Podczas drugiego dnia największych w tej części Europy targów China Homelife, 7 czerwca 2017 r., w centrum wystawienniczym PTAK EXPO, odbędzie się Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Organizatorzy; Warszawska Izba Gospodarcza, Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, Mazowieckie Forum Izb Gospodarczych, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Redakcja TTG Wiadomości Gospodarcze deklarują, że misją Kongresu jest:

 • - działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego isamorządu gospodarczego,

 • - lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,

 • - stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,

 • - stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej,

 • - zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,

 • - reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością gospodarczą,

 • - propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

 • - wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

 

Na Kongres zaproszono Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministrów Gospodarki z Białorusi, Czech, Ukrainy i Węgier, Urzędy Marszałkowskie, reprezentantów regionów z Litwy, Kaliningradu (Rosja) i Łotwy, Starostwa, Prezydentów Miast, burmistrzów i wójtów stref ekonomicznych, ambasadorów krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin, a także izby gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

 

Organizatorzy spodziewają się udziału ok. 50 zagranicznych i ok. 70 krajowych Izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia i maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Udział w kongresie wyłącznie dla osób posiadających imienne zaproszenie.

 

Ramowy Program Kongresu

 

 • - Otwarcie Kongresu z udziałem przedstawicieli Urzędów Centralnych

 • - Debata pt. „Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna” Paneliści – przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospodarczegoz Europy Centralnej i Wschodniej

 • - Debata pt. „Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1” Paneliści – przedstawiciele sieci handlowych

 • - Debata pt. „Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać” Paneliści – eksporterzy z Chin, eksperci

 • - Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy samorządami gospodarczymi Europy Centralnej i Wschodniej wraz z samorządem gospodarczym ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej.

 

Katalog Polskich Produktów i Usług Eksportowych

 

Podczas Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej zostanie zaprezentowany  Katalog Polskich Produktów i Usług Eksportowych (KPPiUE). Katalog jest niezależną, na bieżąco aktualizowaną platformą informacyjno-promocyjną, zrzeszająca polskich przedsiębiorców, sprzedających lub mających zamiar sprzedawać swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Katalog będzie dystrybuowany do izb zagranicznych i organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorców, za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, podczas giełd, kooperacji i misji handlowych. Katalog zostanie przekazany ok. 2000 handlowcom z Europy Centralne i Wschodniej, gościom targów China Homelife Poland.  Publikacja w katalogu jest nieodpłatna.  Zgłoszenia do katalogu przyjmowane są on-line.

 

Katalog będzie dostępny w obowiązkowej wersji angielskiej. Dodatkowo przewidzenie są następujące wersje językowe: arabska, chińska, hiszpańska, francuska, niemiecka, portugalska, rosyjska i polska.

 

Wydawcy KPPiUE oferują przekład tekstu z języka angielskiego na rodzimy język, przy współpracy z wyspecjalizowanymi tłumaczami. Dzięki wieloletniej współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia Polskich Mediów do dyspozycji są tłumacze w Bejrucie (Liban),Shanghaiu (Chiny), Madrycie (Hiszpania), Paryżu (Francja), Lizbonie (Portugalia) i Moskwie (Rosja).

 

Wydawcy Katalogu Polskich Produktów i Usług Eksportowych: Stowarzyszenie Polskich Mediów, Redakcja TTG Wiadomości Gospodarcze, Warszawska Izba Gospodarcza przy współpracy z Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych (KIOG). Dodatkowe informacje: Katarzyna Kaczmarska,biuro@wig.waw.pl

 

Kategoria : Aktualności

 2017-05-11